Tesi: "Structural glass in buildings: study of the deflection, durability, and breakage of laminated glass elements and polymeric interlayers"

Download Pdf

Autor/a: Xavier Centelles Soler

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Luisa Fernanda Cabeza Fabra i Dr. J. Ramon Castro

Tutoria: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 18 de desembre de 2020 - 10h

Lloc: Sala de Videoconferències de l’edifici del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat parcial a través d'aquest enllaç