Tesi: "Strategies for harnessing the maximum cold potential of a hybrid system for radiative cooling and solar collection"

Download Pdf

Autor/a: Roger Vilà Miró

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Marco Medrano Martorell i Dr. Albert Oriol Castell Casol

Tutoria: Dr. Albert Oriol Castell Casol

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 25 de novembre de 2022 - 10.30h

Lloc: Sala de Graus (espai 2.03) de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL