Tesi: "Síntesis, propiedades, caracterización y aplicaciones químicas de novedosos disolventes eutécticos profundos: DESs (Deep Eutectic Solvents)"

Download Pdf

Autor/a: Paulo César Torres Palacio

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Ramon Canela i Garayoa

Tutoria: Dr. Ramon Canela i Garayoa

Dept./Centre: Departament de Química

Data i hora: 24 de setembre de 2021 - 13h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç