Tesi: "Selección de Proveedores Sostenibles en la Cadena de Suministro de la Minería del Cobre en Chile"

Download Pdf

Autor/a: Orlando Francisco Gahona Flores

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Francisco Juárez Rubio

Tutoria: Dr. Antonio Colom Gorgues

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Data i hora: 15 de setembre de 2022 - 12h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç