Tesi: "SAT-Based Combinatorial Testing"

Download Pdf

Autor/a: Eduard Torres Montiel

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Carlos Ansótegui Gil

Tutoria: Dr. Carlos Ansótegui Gil

Dept./Centre: Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Informàtica i Matemàtica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 12/9/22 al 21/9/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 12/9/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 13/10/2022