Tesi: "Redesigning rice for environmental sustainability, enhanced productivity and specialty uses"

Download Pdf

Autor/a: Can Baysal

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Paul Christou i Dr. Changfu Zhu

Tutoria: Dr. Changfu Zhu

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 12 de juliol de 2021 - 12h

IMPORTANT: aquesta tesi està sotmesa a un acord de CONFIDENCIALITAT