Tesi: "Procesos subyacentes a la mortalidad arbórea tras incendio"

Download Pdf

Autor/a: Carles Arteaga López

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Víctor Resco de Dios

Tutoria: Dr. Víctor Resco de Dios

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 19 de gener de 2022 - 11.30h

Lloc: Sala de Graus de l'edifici 1 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç