Tesi: "Problemática actual y propuestas de mejora de la colaboración público-privada en la gestión de instalaciones deportivas municipales. Especial referencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Lleida"

Download Pdf

Autor/a: María Isabel Cuadrado Santañes

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Andrés Camps Povill

Tutoria: Dr. Andrés Camps Povill

Dept./Centre: INEFC-LLEIDA

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Activitat Física i Esport

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/8/22 al 31/8/22, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 11/7/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 22/9/2022