Tesi: "Privacy-preserving protocols for vehicular transport systems"

Download Pdf

Autor/a: Ricard Borges i Llorens

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció:  Dr. Francisco Sebe Feixas

Tutoria: Dr. Francisco Sebe Feixas

Dept./Centre: Departament de Matemàtica

Data i hora: 17 de maig de 2021 - 12h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Politècnica Superior de la UdL (aula 2.03)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç