Tesi: "Prácticas agroalimentarias en el Mediterráneo Occidental durante la Protohistoria: Las Leguminosas. Una nueva propuesta taxonómica e interpretativa"

Download Pdf

Autor/a: Miguel Tarongi Chavarri

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dra. Natalia Alonso Martinez

Tutoria: Dra. Natalia Alonso Martinez

Dept./Centre: Departament d’Història

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  52. Història, Història de l'Art i Història Social

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/9/2022 al 1/10/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 15/9/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 23/10/2022