Tesi: "Plasma and Cerebrospinal Fluid Lipidomic Signature of Alzheimer’s Disease Diagnosis and Progression"

Download Pdf

Autor/a: Farida Dakterzada Sedaghat

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Gerard Piñol Ripoll i Dr. Reinaldo Ramon Pamplona Gras

Tutoria: Dr. Gerard Piñol Ripoll

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 21/9/2022 al 30/09/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 14/9/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 22/10/22.