Tesi: "Planificación estratégica integral para Universidades Particulares del Ecuador: propuesta de una metodología innovadora"

Download Pdf

Autor/a: Verónica del Carmén Freire Andrade

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dra. Paquita Sanvicén-Torné

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dept./Centre: Departament d'Administració d'Empreses

Data i hora: 14 de setembre de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Juntes (espai 1.35) de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la UdL