Tesi: "Physiology of genotypic differences in wheat grain weight among elite cultivars of contrasting grain number under contrasting N conditions or exposed to heat"

Download Pdf

Autor/a: Jinwook Kim

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Roxana Savin Parisier i Dr. Gustavo Ariel Slafer Lago

Tutoria: Dra. Roxana Savin Parisier

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Animal

Data i hora: 27 de gener de 2022 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç