Tesi: "Physiological, agronomic and molecular changes for early and late senescence maize inbred lines under abiotic stresses"

Download Pdf

Autor/a: Nadia Chibane

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Pedro Revilla Temiño i Dr. Bernardo Ordás López

Tutoria: Dr. Ignacio Romagosa Clariana,

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 31 de gener de 2023 - 13h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç