Tesi: "Pesticide dose adjustment in 3D crops"

Download Pdf

Autor/a: Carla Román Rochina

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Santiago Planas de Marti i Dr. Ricardo Sanz Cortiella

Tutoria: Dr. Ricardo Sanz Cortiella

Dept./Centre: Departament d’Enginyeria Agroforestal

Data i hora: 7 de juny de 2021 - 10h

Lloc: Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç