Tesi : "Performance assessment of self-adaptive cooling devices under unsteady and non-uniform heat loads"

Download Pdf

Autor/a: Gerard Laguna Benet

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Jérôme Barrau - Dr. Manel Ibañez Plana

Tutoria: Dr. Jérôme Barrau

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sòl

Data i hora: 5 de maig de 2020 - 15.30h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç