Tesi : "Optimization of Extraction of Protein from Alfalfa Leaf (Medicago sativa) for Human Consumption"

Download Pdf

Autor/a: Milad El Hadidi

Tesi : "Optimization of Extraction of Protein from Alfalfa Leaf (Medicago sativa) for Human Consumption"

Direcció: Dr. Albert Ibarz Ribas - Dr. Jordi Pagan Gilabert

Tutoria: Dr. Albert Ibarz Ribas

Dept./Centre: Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 19/12/2019 - 12.00h

Lloc: Sala de Graus (edifici 1) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL