Tesi: "Nuevas aplicaciones tecnológicas en el deporte: realidad y necesidad"

Download Pdf

Autor/a: Alberto Soto Fernández

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Oleguer Camerino Foguet i Dra. Marta Castañer i Balcells

Tutoria: Dr. Oleguer Camerino Foguet

Dept./Centre: INEFC Lleida

Data i hora: 12 de juliol de 2021 - 11h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç