Tesi: "Molecular methods to study the movement of predatory arthropods between elements of the landscape: from topical marking to metagenomics"

Download Pdf

Autor/a: Iván Batuecas Huertas

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Nuria Agustí Abella i Dr. Oscar Alomar Kurz

Tutoria: Dra. Ana Maria Jauset Berrocal

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Data i hora: 30 d'abril de 2021 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç