Tesi: "Measuring the availability of metals in large mixtures with diffusive gradients in thin films (DGT) devices"

Download Pdf

Autor/a: Jordi Sans Duñó 

Programa de Doctorat en Electroquímica: Ciència i Tecnologia

Direcció: Dr. Jaume Puy Llorens, Dr. Joan Cecília Averós i Dr. Yue Gao 

Tutoria: Dr. Jaume Puy Llorens 

Dept./Centre: Departament de Química

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.  

Menció: Cotutela

Data i hora: 4 de juliol de 2023 - 10h

Lloc: Sala de Graus de l'edifici 1 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç