Tesi: "Low-cost methodologies and devices applied to measure, model and self-regulate emotions for Human-Computer Interaction"

Download Pdf

Autor/a: Jordi Virgili Gomà

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Rosa María Gil Iranzo i Dr. Roberto Garcia Gonzalez

Tutoria: Dra. Rosa María Gil Iranzo

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 12 de juliol de 2021 - 17h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç