Tesi: "Liderazgo Viktoriano: Diseño modelos de Liderazgo, para empresas con clima laboral reactivo y proactivo. Sector Fiduciario de Quito”

Download Pdf

Autor/a: Maite Priscila Garcia Rubio

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Raúl Herrera Echenique

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Data i hora: 21 de novembre de 2023 - 17h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç