Tesi: "Letalidad y reincidencia en la conducta suicida"

Download Pdf

Autor/a: María Irigoyen Otiñano

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Enrique Baca García i Dra. María Mur Laín

Tutoria: Dra. María Mur Laín

Dept./Centre: Departament de Medicina

Data i hora: 15 de desembre de 2021 - 12.30h

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç