Tesi: "Las dimensiones emocional, cognitiva y social de la toma de decisiones en secundaria"

Download Pdf

Autor/a: Josefina Álvarez Justel

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Núria Pérez Escoda i Dra. Gemma Filella Guiu

Tutoria: Dra. Gemma Filella Guiu

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 14 de juliol de 2021 - 11h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç