Tesi : "La historia de vida como herramienta para la evaluación de los espacios 2.0 de los museos"

Download Pdf

 Autor/a: Carme Sebastian Novell

Tesi : "La historia de vida como herramienta para la evaluación de los espacios 2.0 de los museos"

Direcció: Dra. Glòria Jové Monclús, UdL - Maria Pilar Rivero Gracia, UNIZAR

Tutoria: Dra. Glòria Jové Monclús

Dept./Centre: PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

Data i hora: 21/11/2019 - 10h

Lloc: Sala Maria Rubies (espai 1.07) de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL