Tesi: "La cerca de capital social: identitat, rol i funcions del voluntariat social"

Download Pdf

Autor/a: Carolina Blàvia Galindo

Programa de Doctorat en Educació, Societat i qualitat de Vida

Direcció: Dra. Anna Mata Romeu

Tutoria: Dr. Ramon Julià Traveria

Dept./Centre: Departament de Geografia i Sociologia

Data i hora: 18 de maig de 2022 - 11h

Lloc: Sala Juntes 2a planta (espai 2.26) de l'edifici del Rectorat de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç