Tesi: "Intenciones emprendedoras en modalidad emprendimiento puro e híbrido en estudiantes de programas de magister en negocios, MBA en Chile"

Download Pdf

Autor/a: Jorge Daniel Jarpa Vrandecic

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Ramón Saladrigues Solé

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Data i hora: 12 de maig de 2021 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç