Tesi: "Integrated Pest Management in Maize at the Landscape Scale"

Download Pdf

Autor/a: Gemma María Clemente Orta

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Ramon Albajes Garcia- Dra. Maria Ángeles Achón Sama

Tutoria: Dr. Ramon Albajes Garcia

Dept./Centre: Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data i hora: 9 d'octubre de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç