Tesi: "Integración de las competencias comunicativa, digital y aprender a aprender dentro del aula ELE: implementación de una clase semipresencial con Moodle en la universidad de Yaundé I"

Download Pdf

Autor/a: Daniele Andrée Elong Wall Motto

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dr. Jaume Sanuy Burgues

Tutoria: Dra. Noemi Verdu Surroca

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 14 de juny de 2022 - 11h

Lloc: Seminari 1.09 Sala Maria Rúbies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç