Tesi: "Insights on the Identi cation and Characterization of Interactions in Grassland Ecosystems"

Download Pdf

Autor/a: Antonio Rodríguez Hernández

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dra. Maria Teresa Sebastia Alvarez i Dr. Juan José Jiménez Jaén,

Tutoria: Dra. Maria Teresa Sebastia Alvarez

Dept./Centre: Departament d’Hortofructicultura, Botanica i Jardineria

Data i hora: 24 de març de 2022 - 11h

Lloc: Sala de Juntes de l'edifici 5 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç