Tesi: "Innovación educativa en el profesorado universitario. Análisis desde la perspectiva de mejora en la formación en tecnologías digitales"

Download Pdf

Autor/a: Byron Geovanny Hidalgo Cajo

Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa

Direcció: Dra. Mercè Gisbert Cervera

Tutoria: Dr. Francisco Javier Carrera Farran

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Psicopedagogía

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 15/9/2022 al 25/9/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa, segons s’ha acordat a la reunió de 8/9/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 16/10/2022.