Tesi: "Influencia de las matemáticas recreativas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas de la ESO en el Baix Llobregat y el Garraf-Catalunya"

Download Pdf

Autor/a: Mariano José Fernández Campos

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Assumpta Estrada Roca i Dr. Joan Vicenç Gómez i Urgellés

Tutoria: Dra. Assumpta Estrada Roca

Dept./Centre: Departament de Matemàtica

Data i hora: 8 de febrer de 2021 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç