Tesi: "Impacto del ranking del colegio, como predictor de rendimiento académico de los estudiantes de universidades privadas en Chile"

Download Pdf

Autor/a: Karin Alejandra Cárdenas Artigas

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Data i hora: 17 de desembre de 2020 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç