Tesi: "ICT Tools to analyze social media and be applied in the business field"

Download Pdf

Autor/a:  Adrià Pons Vilalta

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dra. Carla Vintró Sanchez i Dr. Josep Maria Rius Torrentó

Tutoria: Dr. Josep Maria Rius Torrentó

Dept./Centre: Departament d'Administració d'Empreses

Data i hora: 17 de juny de 2022 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç