Tesi: "Ground vegetation covers as a tool for weed management in vineyard"

Download Pdf

Autor/a: Francisco Valencia Gredilla

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Jordi R. Recasens Guinjuan - Aritz Royo Esnal

Tutoria: Dr. Jordi R. Recasens Guinjuan

Dept./Centre: Hortofructicultura

Data i hora: 23 de juliol de 2020 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç