Tesi: "Greenery systems for climate change mitigation: field analysis in buildings and in the urban context"

Download Pdf

Autor/a: Marta Chàfer Nicolás

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra (Universitat de Lleida, Spain); Dr. Gabriel Pérez Luque (Universitat de Lleida, Spain); Dra. Anna Laura Pisello (University of Perugia, Italy); Dr. Franco Cotana (University of Perugia, Italy)

Tutoria: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra (Universitat de Lleida, Spain)

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 13 de desembre de 2021 - 10.30h

Lloc: Sala de videoconferències del Centre de Cultures i Cooperació Transfrontenera de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç