Tesi : "Fruit detection and 3D location using optical sensors and computer vision"

Download Pdf

Autor/a: Jordi Gené Mola

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Eduardo Gregorio López- Dr. Joan Ramon Rosell Polo

Tutoria: Dr. Eduardo Gregorio López

Dept./Centre: Enginyeria agroforestal

Data i hora: 8 de maig de 2020 - 11h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç