Tesi : "Fisiopatologia molecular de l’obesitat prepuberal induïda per dieta hipercalòrica i la seva modulació per compostos probiòtics en un model preclínic porcí"

Download Pdf

Autor/a: Rebeca Berdún Hernández

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Manuel Portero Otin- Dra. Mariona Jové Font

Tutoria: Dr. Manuel Portero Otin

Dept./Centre: Medicina Experimental

Data i hora: 21 d'octubre de 2020 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç