Tesi : "Fate of Fusarium mycotoxins during food production. Cases of beer and cereal–based infant food"

Download Pdf

Autor/a: Xenia Pascari

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Vicente Sanchis Almenar - Dra. Sonia Marin Sillue

Tutoria: Dr. Vicente Sanchis Almenar

Dept./Centre: Tecnologia d'Aliments

Data i hora:  4 de juny de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç