Tesi: "Factores de rentabilidad en el sector porcino español"

Download Pdf

Autor/a: Alba Cardil Forradellas

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luis Gallizo Larraz i Dr. Manuel Salvador Figueras

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dept./Centre: Departament d’Administració d’Empreses

Data i hora: 15 de juliol de 2021 - 11.30h

Lloc: Sala d'actes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme