Tesi: "Evaluation of compositional changes in pecan nuts during storage and the use of pulsed electric fields as an aid to enhance oil extraction yield"

Download Pdf

Autor/a: Lourdes Melisa Rábago Panduro

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Olga Martín Belloso i Dr. Jorge Welti Chanes

Tutoria: Dr. Olga Martín Belloso

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Data i hora: 19 de febrer de 2021 - 15h

Lloc: Tecnológico de Monterrey (Tesi en règim de cotutela)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç