Tesi: "Evaluación de sustancias bioactivas producidas por rizobacterias para el control del fitopatógeno del cultivo de arroz Burkholderia glumae"

Download Pdf

Autor/a: Diego Fernando Oliveros Gómez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Ramon Canela Garayoa i Dr. Jonh Jairo Méndez Arteaga

Tutoria: Dr. Ramon Canela Garayoa

Dept./Centre: Departament de Química

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Ciències Experimentals.

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 16/11/2022 al 25/11/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 14/11/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 2/12/2022