Tesi: "Estudio observacional de la eficacia del saque de esquina en la fase ofensiva en primera y segunda división española en la temporada 2016/2017"

Download Pdf

Autor/a: Daniel Fernández Hermógenes

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Oleguer Camerino Foguet i Dr. Raúl Hileno González

Tutoria: Dr. Oleguer Camerino Foguet

Dept./Centre: INEFC Lleida

Data i hora: 12 de març de 2021 - 17h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç