Tesi: "Estudio del papel de ARID1A en el desarrollo del cáncer de endometrio y el microambiente tumoral"

Download Pdf

Autor/a: Cristina Megino Luque

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Xavier Matias-Guiu Guia i Dra. Núria Eritja Sánchez

Tutoria: Dra. Núria Eritja Sánchez

Dept./Centre: Departament de Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 23/9/2022 al 3/10/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 14/09/2022

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 24/10/2022