Tesi: "Estudi de les funcions biològiques de les nucleases apoptòtiques EndoG, ExoG i TatD"

Download Pdf

Autor/a: Gisel Barés Junqué

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Daniel Sanchis Morales i Dra. Marta Llovera Tomas

Tutoria: Dr. Daniel Sanchis Morales

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Data i hora: 30 d'abril de 2021 - 11h

Lloc: Aula Magna de la Facultat de Medicina de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç