Tesi: "Estadística en Educación Infantil: competencias y conocimientos didáctico-matemáticos de maestros en formación en el marco del enfoque ontosemiótico"

Download Pdf

Autor/a: Maria Ricart Aranda

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. M. Assumpta Estrada Roca

Tutoria: Dra. M. Assumpta Estrada Roca

Dept./Centre: Departament de Matemàtica

Data i hora: 8 d'abril de 2021 - 16h

Lloc: Sala Maria Rúbies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (Seminari 1.07)

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç