Tesi: "Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) a través de las TIC: diagnosis e interpretación de la formación inicial en competencia digital de los futuros docentes ELE de la Escuela Normal Superior (ENS) de Yaundé, Camerún"

Download Pdf

Autor/a: Marguerite Yvette Ngah Eyara

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Isabel del Arco Bravo i Dr. Óscar Flores Alarcia

Tutoria: Dra. Isabel del Arco Bravo

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 19 de febrer de 2021 - 11h

Lloc: Sala Maria Rubies de la Facultat d'Educació, Treball Social i Psicologia (FEPTS) de la UdL.

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç