Tesi: "Enhancement of the applications and functionalities of the Assistant Personal Robot platform"

Download Pdf

Autor/a: David Martínez Piqué

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Jorge Palacin Roca Dr. Marcel Tresánchez Ribes

Tutoria: Dr. Jorge Palacin Roca

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 27 de juliol de 2021 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç