Tesi: "Elucidating the plant growth-promoting effects of three microorganisms on deciduous fruit tree plants using in vitro culture conditions"

Download Pdf

Autor/a: Daniel Cantabella Velázquez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Neus Teixidó Espasa i Dr. Ramon Dolcet Sanjuan

Tutoria: Dra. Ana M. Pleacho Aja

Dept./Centre: Departament de d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria

Data i hora: 29 de juliol de 2021 - 11.00h

Lloc: Sala d'Actes (espai A.0.05) de l'edifici pricipal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç