Tesi : "El teatro infantil en la primera mitad del siglo XX: Implicaciones pedagógicas en la obra de Elena Fortún, Magda Donato y Concha Méndez"

Download Pdf

Autor/a: Raquel Molina Angulo

Tesi : "El teatro infantil en la primera mitad del siglo XX: Implicaciones pedagógicas en la obra de Elena Fortún, Magda Donato y Concha Méndez"

Direcció: Dr. Moises Selfa Sastre

Tutoria: Dr. Moises Selfa Sastre

Dept./Centre: Didàctiques Específiques

Data i hora: 19/12/2019 - 11.00h

Lloc: Sala Maria Rubies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL.